ARCHITECTUUR

Je huis of bedrijfspand verbouwen of uitbreiden? Dat is vaak ingrijpend en is iets dat je misschien maar een keer in je leven doet. Hoe wil je graag wonen of werken? Hoe sluiten je wensen aan bij de beschikbare ruimte?

Samen met jou zetten wij onze kennis, ervaring en creativiteit in om tot een uniek en functioneel ontwerp te komen. Wij vertalen je wensen naar een weloverwogen ontwerp waarin constructie, installaties, materiaalkeuze en goede detaillering zijn geïntegreerd. Beginnend met een programma van eisen worden uw plannen geoptimaliseerd en uitgewerkt.

Naast het ontwerp en tekeningen zijn er vergunningen en overheidsvoorschriften waar je misschien niet bekend mee bent. Wij zetten het ontwerp om naar tekeningen en berekeningen voor de vergunningen ten behoeve van de bouwaanvraag en tekeningen met technische omschrijving of bestek voor het aanvragen van de offertes voor aannemers. Jouw wensen worden nauwkeurig uitgewerkt en omschreven, zodat er geen onduidelijkheden of misverstanden over de aangeboden werkzaamheden ontstaan en er achteraf geen vervelende verrassingen zijn.

ONS DOEL

Jouw wensen en input bepalen de basis van het ontwerp.
Door net zo lang te puzzelen, zoeken we naar een haalbaar en praktisch ontwerp,
dat niet alleen past in de omgeving,
maar waarin je jezelf herkent en waarin je je thuis voelt.

ONS DOEL

Jouw wensen en input bepalen de basis van het ontwerp. Door net zo lang te puzzelen, zoeken we naar een haalbaar en praktisch ontwerp, dat niet alleen past in de omgeving, maar waarin je jezelf herkent en waarin je je thuis voelt.

Daarnaast verzorgen wij naar wens de bouwbegeleiding. Van het controleren van de offertes tot aan de oplevering streven wij ernaar dat jouw unieke ontwerp uitgevoerd wordt volgens jouw wensen. Door onze constante betrokkenheid en het intensieve contact bij het totale proces, behartigen wij jouw wensen tijdens de uitvoering en waarborgen we de kwaliteit en jouw budget.

Onze ontwerpen ontstaan door het combineren van interieur, architectuur en bouwkunde met een creatieve kijk op esthetiek, functionaliteit en met analytisch vermogen.
Of het nu gaat om een deel opdracht of een uitgebreide opdracht, wij helpen je graag jouw wensen te realiseren. .

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

VOORBEREIDING

 

 

ONTWERP

 

 

BOUWVOORBEREIDING

 

 

UITVOERING

 

 

VOORBEREIDING

Kennismaking
Ons eerste gesprek is vrijblijvend. We bespreken jouw wensen, ideeën en esthetische voorkeuren en stellen aan de hand van hetbeschikbare budget het programma van eisen (PvE) vast. Aan de hand van dit overzicht maken wij een passende offerte met daarin een voorstel welke fases er nodig zijn om jouw project te realiseren.

Voorbereiding 
In de voorbereiding worden de randvoorwaarden, waarbinnen het project ontwikkeld moet worden, inzichtelijk gemaakt en verzameld.Bouwkundige randvoorwaarden zijn bv.:  Hoe lopen de kadastrale grenzen? Wat is er mogelijk binnen een omgevingsvergunningsvrije verbouwing? Wat valt er binnen het bestemmingsplan?
De bestaande situatie wordt vast gelegd door op locatie foto’s te maken en indien er geen tekeningen aanwezig zijn deze op tevragen bij de gemeente, het provinciaal archief of er zullen(aanvullende) inmetingenworden verricht. De plattegronden, aanzichten en doorsneden van de bestaande situatie worden vastgelegd op tekening. Deze tekening zal de onderlegger zijn voor de uitwerking van het ontwerp en zal later in het proces gebruikt worden als één van de indieningsvereisten voorde vergunningaanvraag of voor de offerteaanvraag voor de werkzaamheden van de aannemer.

ONTWERP

Schetsontwerp
Nu de uitgangspunten bekend zijn, kan er gestart worden met het schets-ontwerp, waarin verschillende creatieve ideeën worden verwerkt tot ruwe schetsen.  Onze ideeën voor het ontwerp wordt inzichtelijk gemaakt en gepresenteerd. Regelmatig toetsen we of het ontwerp nog voldoet aan de uitgangspunten. 

Voorlopig ontwerp
In deze fase ligt de nadruk op de vormgeving. Tijdens het voorlopig ontwerp wordt er gekeken naar de functionele en ruimtelijke opbouw en hoe o.a constructie, installaties en bouwfysica in het plan kunnen worden geïntegreerd. Aan de hand van 3D-visualisaties zal de architectonische verschijningsvorm van het exterieur en/of het interieur worden ontworpen en inzichtelijk gemaakt.
Eigenlijk is dit de spannendste fase van het ontwerpproces. Je krijgt een eerste indruk van hoe het ontwerp er nu echt uit kan komen te zien.

Definitief ontwerp
Hierbij spelen de materialisatie en principedetaillering een centrale rol. De verschijningsvorm van het ontwerp zal worden vastgelegd. Toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren, worden vastgesteld. Adviezen en berekeningen worden opgesteld en het ontwerp wordt naar een hoger niveau gebracht. Naar wens kan er nu een elementenbegrotingworden opgesteld, die een realistische benadering van de kosten van het project geeft. Het biedt de mogelijkheid om het ontwerp aan te passen aan jouw budget, alvorens te beginnen met de verdere technische uitwerking. De fase eindigt met de presentatie van het definitief ontwerp. Jouw op-en/of aanmerkingen zullen worden meegenomen naar de volgende fase.

BOUWVOORBEREIDING

Technisch ontwerp
Indien er een omgevingsvergunning noodzakelijk is verzorgen wij de informatie die de gemeente vraagt die voor de vergunningsaanvraag noodzakelijk zijn. De aanvraagprocedure is afhankelijk van de aanvraag. Indien de omgevingsvergunning niet noodzakelijk is kan er direct worden begonnen met de technische uitwerking van het ontwerp. Daarvoor worden alle voor de bouwvoorbereiding noodzakelijke gegevens vastgelegd en wordt het ontwerp o.a. uitgebreid met voor de aanbesteding noodzakelijke tekeningen, een heldere technische omschrijving en een uitgebreide materialen-en kleurenstaat. De stukken samen, zullen gebruikt worden als contractstukken voor de aannemingsovereenkomst. Gedurende de uitvoering zullen de tekeningen tevens het ijkpunt zijn voor de controle van meer-en minderwerk. 

Aannemerselectie
Op basis van het technisch ontwerp kan een  aannemer een prijsaanbieding doen. De contractstukken worden verstuurd naar meestal drie partijen om een definitieve offerte te kunnen maken. Doordat het project volledig is vastgelegd en de aannemers hun prijs bepalen op basis van exact dezelfde voorwaarden, kan je de aanbiedingen goed met elkaar vergelijken. Op deze manier weet je niet alleen precies wat je krijgt en wat je van de aannemer mag verwachten, maar ook tegen welke prijs. Als de offerte hoger uitvalt, kan er gekeken worden naar alternatieven om binnen het budget te blijven, zodat de (ver)bouw toch door kan gaan.

Werktekeningen 
Alle mensen die betrokken zijn bij de bouw moeten weten wat en hoe er gebouwd moet worden. Daarvoor zijn werktekeningen nodig. Op deze tekeningen staat alles heel gedetailleerd getekend. De uitvoerende partij controleert alle maatvoering in het werk. De planning wordt vanaf nu aangegeven en bijgehouden door de uitvoerende partij(en). Zodra de uitvoerende partij voldoende informatie heeft en het plan duidelijk kan de aannemer aan de slag.

UITVOERING

Realisatie
Het moment is daar. De periode van voorbereiden is voorbij en de uitvoering kan beginnen. De periode van uitvoering zal doorgaans korter zijn dan de periode van voorbereiding. Door een goede voorbereiding zullen de vaak kostbare gewenste wijzigingen in het werk waarschijnlijk niet of nauwelijks meer aan de orde zijn en kunnen ook bouwfouten worden vermeden. Misschien heeft de aannemer iets vergeten of wil je toch nog een kleine aanpassing. Door regelmatig bij de uitvoering van het project aanwezig te zijn, wordt er in de gaten gehouden of er wel gebouwd wordt zoals het is bedacht. Gedurende de uitvoering passen wij het 3D-model, de plattegronden, aanzichten doorsnedes, details, kozijnstaat en traptekening aan naar de actuele status. Na afronding van de werkzaamheden doen wij samen met jou een oplevering met de uitvoerende partij. Na de oplevering kun je relaxen en genieten van het eindresultaat.

brenninkmeijer design

architectuur + interieur

Wij doen ons uiterste best om jou als klant te leren kennen, zodat we in staat zijn om een op maat gemaakt ontwerp voor jou te maken. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

neem vrijblijvend contact op

Bel ons

+31 6 19 00 30 11

Mail ons

info@brenninkmeijer-design.nl

diensten

- architectuur

- interieur

- styling

let's connect